FORTRYDELSESRET


Fortrydelsesinformation & fortrydelsesformular

Bemærk venligst, at ovennævnte punkt 1 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fotrydelsesretten.Som forbruger har du følgende fortrydelsesret. Forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel, som overvejende hverken kan tilskrives dennes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsaktivitet:


A) Fortrydelsesbelæring

Fortrydelsesret

Du har inden for 14 dage ret til at fortryde denne kontrakt uden oplysning af grunde.

Fortrydelsesfristen udgør 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at kunne gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere (Luis & Freya GmbH, Schiessstraße 55, 40549 Düsseldorf,Tyskland, tlf.nr.: +49 211-50 65 97 123, E-mail: info@luis-freya.com) ved hjælp af en klar erklæring f.eks. via brev, telefax eller e-mail) om at du fortryder denne kontrakt. I den forbindelse kan du benytte den vedlagte fortrydelsesformular, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om fortrydelsen inden udløb af fortrydelsesfristen.


Fortrydelsens følger

Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi pligt til omgående at tilbagebetale dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er opstået fordi du har valgt en anden form for levering end den billigste standardlevering, som vi har tilbudt dig), dog senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af kontrakten Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, undtagen, hvis der foreligger en anden aftalte med dig; under ingen omstændigheder vil der blive opkrævet gebyrer for en sådan tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne eller indtil du har dokumenteret, at du har sendt varerne tilbage, afhængig af, hvad der først bliver relevant.

 
Du skal omgående og i alle tilfælde senest inden for 14 dage fra den dag, hvor du har underrettet os om fortrydelsen af denne kontrakt, sende varerne tilbage eller aflevere disse. Denne frist er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på 14 dage. Du afholder selv omkostningerne for tilbagesending af varerne.

 
Du skal kun selv afholde en eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse af varens værdi stammer fra en til kontrol af varens beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde ikke nødvendig håndtering af varen.Slut på fortrydelsesinformationerne

Generelle henvisninger om tilbagesending


1. Undgå skader og forurening af varen. Send om muligt varen tilbage i den originale emballage sammen med alt tilbehør og med alle emballeringsdele. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke mere er i besiddelse af den originale emballage, skal du med en egnet emballage sørge for en tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.


Bemærk venligst, at ovennævnte punkt 1 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fotrydelsesretten.Årsager til udelukkelse af fortrydelsesret
Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter:

- til levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og hvis fremstilling er afgørende for forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som klart er skræddersyet efter forbrugerens personlige behov. 


B) Fortrydelsesformular

Fortrydelsesformular
Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os.

Til:
Luis & Freya GmbH
Schiessstraße 55
40549 Düsseldorf
Tel.nr.: +49 211-50 65 97 123
E-Mail: info@luis-freya.com

Hermed fortryder jeg/vi den af mig/os indgåede kontakt om
køb af følgende varer / levering af følgende tjenesteydelser:

..............................................................................

..............................................................................
(Varens navn, evt. bestillingsnummer og pris)
Varer bestilt den:

.............................
Dato
Varer modtaget den:

.............................
Dato
Navn og adresse på kunde:

.............................

.............................

.............................

.............................
Dato

....................................................
Underskrift kunde
(kun ved skriftlig fortrydelse)